V podprogramu Životní prostředí LIFE dochází k zjednodušení postupu při předkládání projektů

Evropská komise přistupuje k jejich dvoustupňovému přihlašování. V první fázi předloží žadatelé přibližně deseti stránkový koncept, a teprve pokud se dostanou do druhé fáze, předloží úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů v rámci podprogramu Životní prostředí LIFE.

 

U podprogramu LIFE pro oblast klimatu zůstává postup podání žádostí nezměněn. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.

Výhody dvoustupňového přihlašování:

  • Předkládání konceptu vyžaduje méně času a méně zdrojů než úplný návrh (v případě neúspěchu žádosti).
  • Žadatelé budou vědět dříve, zda má jejich návrh šanci na financování (byl přijat do 2. fáze).
  • Žadatelé, kteří byli pozváni k účasti ve 2. fázi, budou mít větší šanci na úspěch, protože soutěž bude otevřena pouze pro koncepty s vysokým hodnocením.

Veškeré podmínky a informace budou zveřejněny v Pokynech pro žadatele pro rok 2018, které budou k dispozici po vyhlášení výzvy Evropskou komisí (duben 2018).

Další informace o kritériích hodnocení naleznete ve Víceletém pracovním programu LIFE pro období 2018-2020. Příručky pro hodnocení a přihlášení budou zveřejněny v den uveřejnění výzev.

Podrobnosti naleznete na stránkách Evropské komise.

 

Orientační harmonogram

Datum nebo období Aktivita
polovina dubna 2018 Vyhlášení výzvy.
12. června (bude potvrzeno) Termín pro žadatele předložit zadavateli koncepty.
říjen 2018 (bude potvrzeno) Oznámení žadatelům, pozvání užšího výběru žadatelů, aby předložili svůj úplný návrh.
leden 2019 (bude potvrzeno) Termín pro předložení úplných návrhů.
leden 2019 až červen 2019 (bude potvrzeno) Hodnocení a revize návrhů.
červenec 2019 (bude potvrzeno) Podpis jednotlivých grantových dohod.
1. červenec 2019 (bude potvrzeno) Nejbližší možné datum zahájení.