Nový projekt „LIFE for MIRES“

Na podzim letošního roku odstartoval na území Národního parku Šumava nový projekt programu LIFE s názvem „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“. Jde o projekt, na jehož řešení se podílejí čtyři partneři – Správa Národního parku Šumava, Národní park Bavorský Les, organizace na ochranu přírody na německé straně, Bund Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Hlavním úkolem projektu „LIFE for MIRES“/Život pro rašeliniště/, je zlepšit stav na více než 2000 ha v minulosti odvodněného území. Cílem je navrátit vodu do míst, která byla v minulosti odvodněna a zlepšit zadržování vody v krajině. To je také hlavním předpokladem pro záchranu cenných mokřadů a rašelinišť, které byly vysoušením v minulosti silně poškozeny. Na celé Šumavě se proto bude vracet voda do mokřadů i původních horských potoků a budou se zasypávat odvodňovací rýhy. Během řešení projektu v letech 2018-2024 bude revitalizováno 2059 ha ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž celkem 1672 ha tvoří mokřady a rašeliniště. Ve výsledku to znamená zablokování téměř 80 km odvodňovacích kanálů a obnovu 13 km drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky.

Celý projekt přispěje k dalšímu posílení takzvaného Zeleného pásu Evropy, ekologického koridoru podél bývalé železné opony. Součástí projektu jsou i akce, kdy se lidé mohou do záchrany rašelinišť přímo zapojit nebo také dlouhodobý výukový program pro děti a studenty ve školách.

Celkový rozpočet projektu, který je z 60 % hrazen z dotačních fondů Evropské unie, dosahuje 5,8 milionů Euro, tedy zhruba 150 milionů korun. Zásadně se na projektu podílí Ministerstvo životního prostředí, které kofinancuje tento projekt více než 1,6 miliony eur. Největší částku, celkem 4,8 milionů eur, proinvestuje Správa Národního parku Šumava, která na svém území zajišťuje revitalizaci největšího podílu mokřadních ploch.