MŽP pomáhá v přípravě projektů LIFE

Na co nezapomenout při přípravě projektového návrhu určeného do evropské výzvy LIFE, jak se vyvarovat nejčastějších omylů při psaní projektu nebo jak se vyhnout možným problémům souvisejícím s financováním projektů LIFE, to jsou jen některá z témat, která zazněla na tzv. píšícím semináři, který uspořádalo Ministerstvo životního prostředí 22. srpna v Praze pro zájemce o podání přihlášek do evropského programu LIFE.

Šlo o jednu z dalších doprovodných aktivit k vyhlášení výzvy Evropské komise k předkládání žádostí do programu LIFE, které organizuje Ministerstvo životního prostředí, jako národní kontaktní místo pro LIFE ČR. Ukázalo se, že motivující není jen možnost kofinancování projektů a finanční příspěvek na zhotovení projektové žádosti, ale také průběžné informování zájemců o programu na webových stránkách, poradenství a osobní konzultace pro zájemce o LIFE nebo pořádání informačních seminářů pro žadatele v různých městech ČR.

Seminář byl určen pro žadatele, kteří píší nebo se chystají psát projektový návrh. Jako konzultanti vystoupili na setkání pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE ČR a zástupci firmy Ernst & Young. Právě přítomnost kolegů z této firmy, jejich interpretace zkušeností s programem LIFE a informace o financování projektů, udělaly ze setkání zajímavé místo výměny zkušeností.

 „Smyslem těchto akcí je maximálně motivovat české žadatele k podávání projektových návrhů do programu LIFE a zároveň jim poskytnout co nejvíce rad při psaní a podávání žádostí,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: “Píšící seminář účastníkům napověděl, jak si maximálně zjednodušit práci v programu LIFE. Dozvěděli se především, jak správně koncipovat projektový návrh nebo jak se vyhnout opakovaným problémům při psaní projektu. Získali rovněž informace o přípravě a administraci, o interpretaci podmínek programu, ale také o hodnocení projektů LIFE nebo dalšího vývoje projektu po schválení žádosti. Konzultanti poradili i při vyplňování údajů do elektronického systému eProposal a odpověděli na otázky z kontrolních seznamů, které jsou součástí Pokynů pro žadatele dané prioritní oblasti.“

Informace získané na těchto seminářích pomohou žadatelům v lepší orientaci v programu LIFE a zároveň zrychlí celý proces přípravy projektového návrhu. Předložení kvalitně zpracovaného návrhu projektu do výzvy je základním krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE.

Že jde o správný trend, potvrzují čísla podaných projektů v národní výzvě v ČR, která každý rok stoupají. V roce 2016 přijalo MŽP 17 projektových návrhů a příslib kofinancování nakonec získalo 6 projektů.  Čtyři z nich v konečném účtování uspěly i u Evropské komise. V letošním roce obdrželo Ministerstvo životního prostředí v rámci národní výzvy dokonce 37 projektových návrhů, z čehož příslib finanční podpory získalo šest projektů.