V evropské výzvě LIFE máme úspěšné tři koncepty českých projektů

Evropská komise vyhlásila výsledky prvního kola podání žádostí do evropské výzvy LIFE v podprogramu Životní prostředí. Podle informací z Evropské komise byly posuzovány koncepty 1072 projektů z celé Evropy. V této velké konkurenci postoupily do další fáze evropské výzvy tři projekty předložené žadateli z České republiky. Teď na ně čeká podání úplného návrhu projektové žádosti.

Od letošního roku Evropské komise upravila podávání žádostí do evropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově zde dochází k dvoustupňovému předkládání a hodnocení žádostí. V první etapě předloží žadatelé koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů. U podprogramu Klima zůstává postup podání žádostí beze změn. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.

Dvoustupňový systém předkládání žádostí má několik výhod. Příprava konceptu vyžaduje méně času a méně zdrojů než úplný návrh (v případě neúspěchu žádosti). Žadatelé vědí dříve, zda má jejich návrh šanci na financování (byl přijat do 2. fáze). Žadatelé, kteří budou pozváni k účasti ve 2. fázi, budou mít větší šanci na úspěch, protože soutěž bude otevřena pouze pro koncepty s vysokým hodnocením.

Na hodnocení podaných projektů má Evropská komise zhruba osm měsíců, podpořené projekty tedy budou známy na jaře 2019.