Novinky z programu LIFE

Dne 4. 4. 2018 se na Ministerstvu životního prostředí uskuteční základní seminář k programu LIFE. Cílem semináře je seznámit všechny zájemce o možnostech programu a změnách a novinkách, které jsou pro tento rok plánované.

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.


Dne 12. 2. 2018 Evrospká komise přijala Víceletý pracovní program LIFE na období 2018-2020. Dokument specifikuje, jak LIFE během následujících tří let zaměří své politické cíle, rozdělí svůj rozpočet a zjednoduší administrativní úkoly, jako je žádost o finanční prostředky. Dokument je ke stažení v českém jazyce na http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/.


Byla založena informační webová stránka poskytující přehled o konajících workshopech, seminářích, informačních dnech, akcích na podporu síťování mezi národními kontaktními místy programu LIFE i mezi potenciálními zájemci o překládání projektu. Veškeré aktuality naleznete na http://www.lifeinfodays.eu/.


Aktuální informace

V podprogramu Životní prostředí LIFE dochází k zjednodušení postupu při předkládání projektů
01.03. 2018

V podprogramu Životní prostředí LIFE dochází k zjednodušení postupu při předkládání projektů

Evropská komise přistupuje k jejich dvoustupňovému přihlašování. V první fázi předloží žadatelé přibližně deseti stránkový koncept, a teprve pokud se dostanou do druhé fáze, předloží úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od…


27.10. 2017

Projekt LIFE za více než 7 miliónů euro pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku

V Českých Budějovicích v těchto dnech oficiálně odstartoval v rámci programu LIFE projekt s nejvyšším rozpočtem v historii tohoto programu v České republice. Až do června 2024 bude Jihočeský kraj spolu se svými partnery z České i Slovenské republiky realizovat projekt s názvem CZ-SK…


Video spot

Ukázky projektů