Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 23. 3. 2017 národní výzvu

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Veškeré informace jsou ke stažení na http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/narodni-vyzva-2017/.


I v roce 2017 pro vás budeme pořádat základní a specifické semináře

Základní semináře poskytnou základní informace o programu, o národní i evropské výzvě a o finančních příležitostech, které LIFE nabízí. Tento seminář je určen spíše těm, kdo se s programem teprve seznamují. V rámci specifických seminářů budou kromě informací o programu LIFE poskytnuty i základní údaje o prioritních oblastech programu.

Na všechny uvedené semináře se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře.

Program na základní seminář v Praze dne 28. 3. 2017 si můžete stáhnout Program Praha.

Program na základní seminář v Brně dne 29. 3. 2017 si můžete stáhnout Program Brno.


V letech 2014-2020 poskytne EU projektům z členských států finanční podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let.

Kromě evropských peněz je možné získat finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí, které je národním kontaktním místem pro program LIFE     a které tak pomáhá žadatelům se získáním peněz, které musí uhradit z vlastní kapsy.

Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

Od roku 2016 je součástí výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu je 150 000 korun.


VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Analýza bariér programu LIFE

Smyslem dotazníku je analyzovat překážky a nároky, se kterými se musí žadatelé vypořádat, když chtějí předložit a poté realizovat projekt podávaný do programu LIFE. Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.


Aktuální informace

Ministerstvo životního prostředí podpoří žadatele z programu LIFE 53 miliony korun
23.03. 2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří žadatele z programu LIFE 53 miliony korun

Ministerstvo životního prostředí 23. 3. 2017 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Počet…


13.03. 2017

Základní a specifické semináře k programu LIFE 2017

Přinášíme vám přehled termínů připravovaných seminářů, které mají za úkol představit program LIFE a možnosti financování vašeho projektu.


Video spot

Ukázky projektů