Termín odeslání projektů do národní výzvy:

22. 6. 2018

1. na podatelnu MŽP (úřední hodiny - https://www.mzp.cz/cz/podatelna_mzp_info)

2. nebo poštou (není rozhodující razítko pošty na zásilce, ale její fyzické přijetí) - adresa: Ministerstvo životního prostředí, Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10

Informace k náležitostem obálky, obsahu zásilky apod. naleznete v textu národní výzvy - bod VIII. Průběh národní výzvy pro podprogram Klima. Text je ke stažení na http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/


Přeložené pokyny pro žadatele pro rok 2018 pro NAT/BIO, ENV a GIE ke stažení

http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Aktuální informace

Tisíce nových konceptů LIFE předložených do podprogramu Životní prostředí
20.06. 2018

Tisíce nových konceptů LIFE předložených do podprogramu Životní prostředí

Žadatelé předložili více než 1 000 konceptů v rámci tradičních projektů LIFE do podprogramu Životní prostředí. Uzávěrka žádostí byla uzavřena minulý týden (12. a 14. 6. 2018). Přibližně 54% konceptů bylo předloženo do prioritní oblasti…


13.06. 2018

Závěrečná konference projektu LIFE Clim’Foot

Od roku 2015 projekt LIFE Clim’Foot (http://www.climfoot-project.eu/) vyvíjí a experimentuje sadu nástrojů pro implementaci veřejných politik pro výpočet a snížení uhlíkové stopy organizací. Za tímto účelem byly ve Francii, Itálii, Řecku, Chorvatsku a Maďarsku vyvinuty…


Video spot

Ukázky projektů