FOTOSOUTĚŽ pro realizátory projektů programu LIFE

V rámci 25. výročí programu LIFE pořádáme fotosoutěž o nejzajímavější fotografické oko,
které nabídne neobvyklý pohled nebo nečekaný úhel pohledu na projekty LIFE.

Soutěž o nejlepší fotografie, které představí již uzavřené nebo probíhající projekty LIFE na území České republiky, má uzávěrku 31. srpna 2017. Na adresu life@mzp.cz mohou koordinující příjemci ve spolupráci s partnery posílat 3 fotky z každého projektu. Fotografie posílejte v tiskové kvalitě, ve formátu JPG.

Posuzována bude technická i obsahová stránka došlých fotografií. Hlavním kritériem hodnocených fotek pak bude schopnost představit projekt co nejméně tradičním způsobem. Porota ocení především neobvyklý obrazový nápad, neotřelý pohled na výsledky projektu, případně netradiční technické zpracování fotografie. Porota složená z členů týmu Czech LIFE vybere tři nejlepší fotografie, které budou zveřejněny na FB a webových stránkách MŽP a na FB a webu programu LIFE. Autoři vítězných fotek získají rovněž propagační předměty programu LIFE.


AKTUALIZOVANÁ PROJEKTOVÁ TÉMATA A POLITICKÉ PRIORITY 2017 A POKYNY PRO ŽADATELE V ČEŠTINĚ 2017

Zájemci o program LIFE mají k dispozici aktualizovaná Projektová témata a politické priority pro rok 2017 a přeložené Pokyny pro žadatele pro rok 2017.Známe výsledky národní výzvy!

Hodnotící komise MŽP schválila příslib finančního příspěvku šesti projektům, které byly podány do letošní národní výzvy. Vybrané projektové návrhy splnily podmínky této výzvy a zároveň mají velkou šanci uspět i ve výzvě evropské. Pokud se jim to podaří, rozdělí mezi ně ministerstvo 50 milionů korun na spolufinancování projektů.

3 milióny korun určených na přípravu projektové dokumentace rozdělila ministerská komise mezi dvacet tři podaných projektů. Poskytnutí těchto finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu na MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

Národní výzva LIFE výsledky projektová dokumentace

Národní výzva LIFE výsledky spolufinancovaní

Aktuální informace

6 žadatelů z programu LIFE obdrží příslib dotací z MŽP ve výši 53 milionů korun
22.08. 2017

6 žadatelů z programu LIFE obdrží příslib dotací z MŽP ve výši 53 milionů korun

Hodnotící komise Ministerstva životního prostředí schválila příslib finančního příspěvku šesti projektům, které byly podány do letošní národní výzvy programu LIFE. Vybrané projektové návrhy splnily veškeré podmínky této výzvy a zároveň mají podle komise velkou šanci…


10.08. 2017

MŽP pomáhá v přípravě projektů LIFE

Na co nezapomenout při přípravě projektového návrhu určeného do evropské výzvy LIFE, jak se vyvarovat nejčastějších omylů při psaní projektu nebo jak se vyhnout možným problémům souvisejícím s financováním projektů LIFE, to jsou jen některá z témat,…


Video spot

Ukázky projektů