Očekávané vyhlášení evropské výzvy programu LIFE: 28. dubna 2017

Evropská komise vyhlásila termíny otevření i uzavření výzvy pro předkládání projektových návrhů do programu LIFE pro rok 2017. Zároveň známe orientační kalendář evaluace projektů předložených do výzvy v roce 2016.


Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU.

Program LIFE podporuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity.  Přidanou hodnotou programu jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce.
 

V letech 2014-2020 poskytne EU projektům z členských států finanční podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let.

Kromě evropských peněz je možné získat finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí, které je národním kontaktním místem pro program LIFE     a které tak pomáhá žadatelům se získáním peněz, které musí uhradit z vlastní kapsy.

Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

Od roku 2016 je součástí výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu je 150 000 korun.


VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Analýza bariér programu LIFE

Smyslem dotazníku je analyzovat překážky a nároky, se kterými se musí žadatelé vypořádat, když chtějí předložit a poté realizovat projekt podávaný do programu LIFE. Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.


Aktuální informace

Očekávané vyhlášení evropské výzvy programu LIFE: 28. dubna 2017
10.02. 2017

Očekávané vyhlášení evropské výzvy programu LIFE: 28. dubna 2017

Evropská komise vyhlásila termíny otevření i uzavření výzvy pro předkládání projektových návrhů do programu LIFE pro rok 2017. Zároveň známe orientační kalendář evaluace projektů předložených do výzvy v roce 2016.


10.01. 2017

Přípravné projekty LIFE pro Evropský sbor solidarity

Program LIFE podpoří nasazení Evropského sboru solidarity (European Solidarity Corps) v rámci Podprogramu životní prostředí. Přípravné projekty mají přispět k posílení kapacity EU k poskytování dobrovolnických služeb pro mladé lidí v celé Evropské unii. Zaměřuje…


Video spot

Ukázky projektů