Únorové novinky z programu LIFE

Dne 12. 2. 2018 Evrospká komise přijala Víceletý pracovní program LIFE na období 2018-2020. Dokument specifikuje, jak LIFE během následujících tří let zaměří své politické cíle, rozdělí svůj rozpočet a zjednoduší administrativní úkoly, jako je žádost o finanční prostředky. Dokument je ke stažení v českém jazyce: Víceletý pracovní program LIFE 2018-2020.


Zjednodušený postup pro podávání žádostí v prioritní oblasti Životní prostředí a účinné využívání zdrojů. Nově se bude jednat o dvoufázový proces. V první fázi žadatel předloží koncept svého záměru v angličtině na přibližně 10 stran. Koncepty vyhodnocené jako nejlepší postoupí do druhé fáze, kde se již bude předkládat úplný projektový návrh. Veškeré podmínky a informace budou zveřejněny v Pokynech pro žadatele pro rok 2018, které budou k dispozici po vyhlášení výzvy Evropskou komisí (duben 2018).

Podrobnosti naleznete na http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18


Byla založena informační webová stránka poskytující přehled o konajících workshopech, seminářích, informačních dnech, akcích na podporu síťování mezi národními kontaktními místy programu LIFE i mezi potenciálními zájemci o překládání projektu. Veškeré aktuality naleznete na http://www.lifeinfodays.eu/.


Aktuální informace

Projekt LIFE za více než 7 miliónů euro pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku
27.10. 2017

Projekt LIFE za více než 7 miliónů euro pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku

V Českých Budějovicích v těchto dnech oficiálně odstartoval v rámci programu LIFE projekt s nejvyšším rozpočtem v historii tohoto programu v České republice. Až do června 2024 bude Jihočeský kraj spolu se svými partnery z České i Slovenské republiky realizovat projekt s názvem CZ-SK…


11.10. 2017

Vyhlášení výsledků FOTOSOUTĚŽE pro projekty programu LIFE

Národní kontaktní místo programu LIFE, Ministerstvo životního prostředí, vyhlásilo fotosoutěž pro nejzajímavější fotografie z projektů LIFE na území České republiky. Oslovili jsme třináct projektů a realizátoři devíti z nich poslali na MŽP téměř tři desítky…


Video spot

Ukázky projektů