Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 23. 3. 2017 národní výzvu

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Veškeré informace jsou ke stažení na http://www.program-life.cz/dokumenty-ke-stazeni/narodni-vyzva-2017/.


Prezentace ze specifického semináře, který se konal v Praze ve dnech 23. a 24. 5. 2017 v budově Ministerstva životního prostředí, jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.


EU výzva LIFE: 373 miliónů eur pro tradiční projekty

Evropská komise vyhlásila 28. dubna výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2017. Zájemci z řad podnikatelských subjektů, veřejné správy, neziskových organizací i všech ostatních právnických subjektů mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE. Na financování těchto projektů má EU letos připraveno 373 miliónů eur. Výzva trvá do začátku září tohoto roku.

Pokud podané projekty uspějí, činí míra kofinancování projektů LIFE z EU 60-75 % způsobilých výdajů. Na hodnocení podaných projektů má Evropská komise zhruba osm měsíců – tedy až do jara následujícího roku. Nejčastější doba realizace projektu činí 3 až 6 let a rozpočet typického projektu dosahuje až 3 miliónů EUR. Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Aktuální informace

Program LIFE – Investice do zelené budoucnosti
04.05. 2017

Nová EU výzva programu LIFE: Na zlepšení životního prostředí jde dalších 373 milionů eu

Na konci minulého týdne EU vyhlásila novou výzvu v rámci programu LIFE. Předcházela jí česká výzva, jejíž prostřednictvím Ministerstvo životního prostředí motivuje české zájemce o LIFE, zvyšuje jejich šanci na úspěch a přináší možnost finanční podpory….


Video spot

Ukázky projektů