Rekord - 37 podaných projektů

Ministerstvo životního prostředí uzavřelo 22. června národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů programu LIFE. Součástí výzvy byla také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace.

K tomuto datu dorazilo na MŽP 37 projektových návrhů, které splnily všechny podmínky nezbytné k přijetí a předání k jejich dalšímu posouzení. To je výrazné zvýšení oproti loňskému roku, kdy bylo přijato 17 projektů.


AKTUALIZOVANÁ PROJEKTOVÁ TÉMATA A POLITICKÉ PRIORITY 2017 A POKYNY PRO ŽADATELE V ČEŠTINĚ 2017

Zájemci o program LIFE mají k dispozici aktualizovaná Projektová témata a politické priority pro rok 2017 a přeložené Pokyny pro žadatele pro rok 2017.EU výzva LIFE: 373 miliónů eur pro tradiční projekty

Evropská komise vyhlásila 28. dubna výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2017. Zájemci z řad podnikatelských subjektů, veřejné správy, neziskových organizací i všech ostatních právnických subjektů mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE. Na financování těchto projektů má EU letos připraveno 373 miliónů eur. Výzva trvá do začátku září tohoto roku.

Pokud podané projekty uspějí, činí míra kofinancování projektů LIFE z EU 60-75 % způsobilých výdajů. Na hodnocení podaných projektů má Evropská komise zhruba osm měsíců – tedy až do jara následujícího roku. Nejčastější doba realizace projektu činí 3 až 6 let a rozpočet typického projektu dosahuje až 3 miliónů EUR. Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Aktuální informace

25 let nápadů pro životní prostředí
12.06. 2017

25 let nápadů pro životní prostředí

Program LIFE poskytuje 25 let podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 bylo díky finančním prostředkům z tohoto programu zrealizováno v Evropě více než 4 600 špičkových projektů. Za čtvrt století existence byly s pomocí…


Video spot

Ukázky projektů